"W ciepłym blasku promieni słońca uczymy się siebie nawzajem"
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"
This template is provided by OpenElement and was made in partnership with Sensode.
A complete FAQ is available describing various elements composing it (see the FAQ page in the Site Explorer on the left).
In case of questions, please visit the forum.
This text block can safely be removed and will not appear on the page.
O Nas
Miło nam...
Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek” rozpoczął swoją działalność z dniem 01.11.1997 r. jako samodzielna jednostka organizacyjna gminy i realizuje zadania merytoryczne wynikające z przepisów o: 
-samorządzie gminnym  
-finansach publicznych 
-pomocy społecznej 
-ochronie zdrowia psychicznego 
-oraz statutu nadanego Uchwałą Nr XXII/248/2004 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 27 maja 2004 roku z późniejszymi zmianami. 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednym z elementów oparcia społecznego, polegającego na „podtrzymaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób, które z powodu choroby psychicznej lub niepenosprawnoc mają poważne trudności w życiu codziennym”. 
Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia oraz zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu tej grupy osób oraz ich rodzin. 
Terenem działania ośrodka jest Gmina Kędzierzyn – Koźle. Od 2008 r. z ośrodka korzystają także osoby niepełnosprawne z Gminy Bierawa, na mocy podpisanego porozumienia z Gminą Kędzierzyn – Koźle. Ośrodek mieści się w budynku dawnego Gimnazjum nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. P. Skargi 11. Zajmuje powierzchnię 1 119,29 m2, na podstawie umowy – użyczenia i dysponuje 60 miejscami.  
ZAKRES USŁUG:  
  Terapia: 
-logopedyczna, 
-psychologiczna, 
-pedagogiczna oraz EEG Biofeedback ( usprawnianie funkcjonowania OUN), 
-zajęciowa,  
  Zajęcia ruchowe: 
-ćwiczenia gimnastyczne indywidualne i grupowe, 
-na basenie,
-na siłowni,  
-nordic Walking, 
-pilates , 
Relaksacja w Sali wyciszeni. 
Zajęcia teatralne i taneczne. 
Socjoterapia.  
Ergoterapia (w tym: prace porządkowe, dyżury w jadalni, prace w ogrodzie). 
  Treningi umiejętności społecznych: 
-kulinarne,  
-robienia zakupów, 
-komunikacji społecznej,  
-czystości,  
-spędzania czasu wolnego. 
Zajęcia komputerowe i poligraficzne. 
Rozwijanie pasji w zakresie ceramiki i witrażu.  
Zajęcia rekreacyjno - sportowe w okresie zimowym i letnim (zawody sportowe, wyjścia do kina, teatru, wycieczki itp.). 
Gry i zabawy kierowane i spontaniczne. 
Udział w imprezach o charakterze integracyjnym (w ośrodku i poza ośrodkiem). 
Rehabilitacja medyczno - ruchowa indywidualna (kinezytaping, rehabilitacja metodą NDT Bobath, PNF, Mulligana itp.), zleconą przez lekarza specjalistę.  
Fizykoterapia (prądy TENSA, krioterapia, laser itp.). Zapewniamy ciepły posiłek w ramach treningów kulinarnych. 
Konsultacje medyczne (neurolog i ortopeda).  
Pomoc w załatwianiu spraw osobistych uczestnika i jego rodziny (interwencje, pomoc w wypełnianiu dokumentów, formułowaniu pism itd.).  
Usługi opiekuńcze (pomoc w samoobsłudze, karmienie, mycie). 
Wszystkie usługi wyłącznie dla naszych uczestników. 
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 77 47 240 30 lub osobistego przy ul. Piotra Skargi 11. Procedura przyjęcia znajduje się w zakładce bip-promyczek-dom.pl.  
Dysponujemy przestrzennymi salami komfortowymi do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą wjechać do ośrodka za pomocą platformy przyschodowej lub schodołazu. W najbliższej przyszłości planuje się wykonanie windy zewnętrznej.  

Informacje
 Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" informuje , że spotkanie Wielkaniocne się nie odbędzie.
 
Aktualne numery telefonów do „Promyczka”: 
 
TEL Stac. 77 472 40 30 
 
Kom. 793 835 508 
 
Kom. 793 869 602 
 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest 
Pan Jacek Zontek e-mail: jzontek@zontekiwspolnicy.pl 
Aktualności
Zarządzenie nr 16/2020/K w sprawie dnia wolnego od pracy do pobrania w linku powyżej.Na prośbę Fundacji Harmonia Życia poniżej zamieszczamy informację, która w dzisiejszym czasie zagrożenia epidemiologicznego może być dla Państwa bardzo przydatna. Fundacja udziela bezpłatnych porad prawno – mediacyjnych w zakresie prawa rodzinnego. 
 
  
Szanowni Państwo, 
Uprzejmie przypominamy, że Fundacja Harmonia Życia realizuje projekt  „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy 
opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020, którego Liderem jest Regionalny 
Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. 
 
W ramach realizowanego projektu funkcjonuje poradnia prawno – 
mediacyjna, która świadczy bezpłatne usługi w zakresie: 
porad prawno – mediacyjnych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz mediacji rodzinnych, nieletnich i rówieśniczych 
 
W ramach funkcjonowania poradni uruchomiona jest również infolinia 
prawno – mediacyjna. 
 
W dobie obecnych wydarzeń światowego kryzysu spowodowanego epidemią 
COVID-19 wzrasta skala problemów i konfliktów spowodowanych przymusową izolacją oraz odosobnieniem. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy 
Państwa do współpracy oraz do korzystania z bezpłatnej formy wsparcia. 
Oferujemy prowadzenie darmowych porad prawnych i mediacyjnych przez doświadczonych adwokatów i mediatorów na terenie Państwa instytucji lub w innym wskazanym przez Państwa miejscu i dogodnym dla Państwa terminie. 
Wszelkich dodatkowych informacji oraz szczegółowych ustaleń dotyczących spotkań udziela Pani Iwona Kawka
 pod nr. tel. 721 780 000 
 
Serdecznie zapraszamy do współpracy Iwona Kawka 

!!Uwaga!!
Zapraszamy naszych uczestników, rodziców oraz opiekunów do korzystania z telefonicznego wsparcia psychologicznego. Pod numerem 791 347 693 czeka na Państwa psycholog od 2 do 13 listopada 2020 r. w godzinach od 7:00 do 15:00. O ewentualnych zmianach godzin i terminach będziemy informować na bieżąco. 

Rękodzieła 
Aktualności  
Grudzień 2020
Mamy grudzień jak na ten miesiąc pogodę mamy bardziej jesienną niż zimową. Nadal 
zajęcia prowadzone są w formie zdalnej jak i stacjonarnej. Część z nas uczestniczy w 
zajęciach online. Panie wymyślają nam różne tematy. Były zajęcia o przyjaźni, koronawirusie, 
na temat ,, Świętego Mikołaja” , o Światowym dniu chorych na AIDS , o emocjach i wiele 
innych. Były także quizy, krzyżówki, rebusy, zajęcia muzyczne.
Listopad 2020
 
To już listopad - jedenasty miesiąc w roku. Nazwa miesiąca pochodzi od 
opadających liści. Hmm , czy pobudka o 6.00 rano w listopadzie może być 
przyjemna? Nie? ....
Kontakt
Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z Nami
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek" 
 
 
ul. Piotra Skargi 11
47-224 Kędzierzyn- Koźle
 - budynek byłego Gimnazjum nr 3, na Osiedlu Pogorzelec
Godziny otwarcia:  
od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:30  

 
 
Telefonować proszę na numer 793 835 508. 
 
e – mail: promycze@poczta.onet.pl  
bip.promyczek-dom.pl  
NIP: 749-17-68-428  
Regon: 53 12 89 357  
Nr konta bankowego:  
"BNP Paribas Bank Polska S.A." oddział w Kędzierzynie - Koźlu  
83 2030 0045 1110 0000 0091 6910.

wyślij
Edit by Aureliusz Kalicki 2019