"W ciepłym blasku promieni słońca uczymy się siebie nawzajem"
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"
BLOG

W sierpniu wyjeżdżamy na wycieczkę do Krakowa a we wrześniu do Warszawy. Oba projekty zostaną dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

AKTUALNOŚCI

W tym roku mieliśmy piękny wrzesień. Cieszyliśmy się każdym promieniem słońca, a nasza radość była wielka, bo słoneczko swoich promieni nam nie żałowało. Może słońce ma dla nas szczególne względy, bo przecież nosimy nazwę „Promyczek”. Wakacje minęły i we wrześniu byliśmy bardzo zapracowani, bo też stało przed nami mnóstwo zadań, a my staraliśmy się z nich wywiązać. Przykładowo przygotowywaliśmy prace na Jarmark w Opolu i ogólnie przez cały miesiąc wciąż coś robiliśmy. Nasi terapeuci nie pozwalali nam się „obijać”

NASZA MISJA

Dom - czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie, Samopomocy - czyli starający się swoim działaniem wyrobić umiejętność wzajemnej pomocy, pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla uczestników i dla ich rodzin. Terenem działania ośrodka jest głównie Gmina Kędzierzyn – Koźle, Środowiskowy - czyli zlokalizowany i działający na określonym obszarze, mający na celu włączenie uczestników w życie społeczności lokalnej, Ośrodek mieści się w budynku Żłobka nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. P. Skargi 25 i zajmuje powierzchnię 400 m2 i 2666,5 m2 ogrodu.

projekt i wykonanie : Aureliusz Kalicki