"W ciepłym blasku promieni słońca uczymy się siebie nawzajem"
Środowiskowy Dom Samopomocy "Promyczek"
BLOG

W sierpniu wyjeżdżamy na wycieczkę do Krakowa a we wrześniu do Warszawy. Oba projekty zostaną dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

AKTUALNOŚCI

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników ŚDS „Promyczek” na rok 2016/2017 wynosi 55,00 zł. Wariant I na sumę ubezpieczenia 12.000,- zł. Termin zapłaty do 23 wrzesień 2016 r.

!!!Oraz!!! Kolejny miesiąc za nami. Lipiec minął bardzo szybko, pogoda nas nie rozpieszczała, raz słonecznie raz deszczowo, ale ciepło. Jednak pogoda nam nie przeszkadza i korzystamy z tego całą parą, dużo przebywaliśmy w ogrodzie, graliśmy w kosza i grillowaliśmy.

NASZA MISJA

Dom - czyli miejsce przyjazne, znane, dające pomoc i oparcie, Samopomocy - czyli starający się swoim działaniem wyrobić umiejętność wzajemnej pomocy, pomagający w tworzeniu grup wsparcia dla uczestników i dla ich rodzin. Terenem działania ośrodka jest głównie Gmina Kędzierzyn – Koźle, Środowiskowy - czyli zlokalizowany i działający na określonym obszarze, mający na celu włączenie uczestników w życie społeczności lokalnej, Ośrodek mieści się w budynku Żłobka nr 3 w Kędzierzynie – Koźlu, przy ul. P. Skargi 25 i zajmuje powierzchnię 400 m2 i 2666,5 m2 ogrodu.

projekt i wykonanie : Aureliusz Kalicki